BẢNG BÁO GIÁ KIÊM DỰ TOÁN

BẢNG BÁO GIÁ KIÊM DỰ TOÁN

BUOTATION AND ESTIMATION

 

KÍNH GỬI: QUÝ CÔNG TY

Dear Sir/ Madam,

 

Công ty Cổ Phần T.L.H Thái Dương là một trong những Công ty hàng đầu về thiết kế, thi công hoàn thiện các công trình dân dụng, văn phòng và nhà xưởng tại thị trường Hà Nội và các Tỉnh lân cận. Với phương châm ” Chất lượng, uy tín, nhiệt tình và chuyên nghiệp gắn kết với mọi công trình ” chúng tôi đã không ngừng phát triển và lớn mạnh trong 5 năm qua. Công ty chúng tôi xin gửi tới Quí khách hàng bảng báo giá và phương án thi công tổng thể tại công trình Văn Phòng làm việc – KCN Quang Minh của Quý khách hàng như sau: :

T.L.H Thai Duong is one of the top companies which is major in designing, executing, completing civil construction, offices and factory in Hanoi and surrounding areas. With the philosophy of “High quality, prestige, enthusiasm and profession in every work”, we have been continuously developing for 5 years. Our company is glad to send to you the ԛuotation and general execution plan of Office - Quang Minh industrial zone as below:

I. Bảng báo giá hạng mục sơn sàn:quotation of floor paint:

STT

NO

HẠNG MỤC THI CÔNG

WORKING CATEGORIES

ĐVT

UNIT

KHỐI LƯỢNG

QUANTITY

ĐƠN GIÁ

UNIT PRICE

( VND/M2)

THÀNH TIỀN

TOTAL

1

SƠN HOÀN THIỆN HỆ SÀN NHÀ XƯỞNG BẰNG SƠN EPOXY - NISHU:

Cạo sạch những điểm bong tróc của lớp sơn cũ, tạo nhám lớp sơn cũ không bị bong bằng máy giáp và bằng thủ công. Vệ sinh qua mặt nền bằng chổi quét, tiến hành lau sạch mặt nền bằng cây lau chuyên dụng. Bả lại những điểm bong tróc bằng bột chuyên dụng được hòa với sơn EPOXY và giáp phẳng bề mặt bả. Tiến hành vệ sinh lại lần cuối, chờ khô. Lăn lót một nước bằng sơn NISHU Waterborne Epoxy Primer. Chờ bề mặt khô theo tiêu chuẩn kỹ thuật tiến hành lăn phủ nước 1 và nước 2 theo đúng qui trình bằng sơn NISHU Waterborne Epoxy Finish.

FINISH PAINT FOR THE FLOOR OF FACTORY BY EPOXY – NISHU PAINT:

Scraping peeling – off sections of old paint, creating abrasive for old paint without peeling – off by sandpaper machine and by hand. Brushing the floor, then cleaning surface of floor by specific equipment. Covering the peeling – off sections by a special kind of powder which is dissolved with EPOXY paint, then flattening surface. Cleaning for the last time, waiting until it is dry. Rolling a coat by NISHU Waterborne Epoxy Primer. Until the surface is dry under technical standard, continue to cover first layer and second layer under process of NISHU Waterborne Epoxy Finish.

M2

 

 

 

( Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Price above excludes 10% VAT )

 

II. Thông số kỹ thuật của nguyên liệu đầu vào:

II.Specifications of input materials

- Sơn lót NISHU Waterborne Epoxy Primer:

- NISHU Waterborne Epoxy Primer:

NISHU Waterborne Epoxy Primer là hệ sơn lót gốc nước 2 thành phần, có độ thẩm thấu tuyệt hảo nhằm tạo ra độ bám dính tốt trên bề mặt bê tông, giúp gia cường thêm bề mặt làm tăng tuổi thọ công trình. Đặc biệt, hệ bám dính tốt trong trường hợp bề mặt ẩm. NISHU Waterborne Epoxy Primer được ứng dụng cho các bề mặt sàn bê tông chịu lực trung bình như: Kho hàng; Gara ôtô, bãi đậu xe; Nhà máy chế biến thực phẩm, đồ uống; Nhà xưởng lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử; Phòng thí nghiệm; Sàn các Trung tâm văn hóa, thể thao; Sàn nhà ở, văn phòng, bệnh viện; Bề mặt bê tông đường hầm,.Sản phẩm không độc hại, an toàn đối với sức khỏe và môi trường. Sản phẩm được sản xuất theo Hệ thống Tiêu chuẩn Mỹ ASTM và được kiểm soát bởi Hệ thống Quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

NISHU Waterborne Epoxy Primer is 2 - component water – based primer, which has perfect osmosis. It is to create good adhesion on the surface of concrete, intensify the surface to extend lifespan of construction. Especially, adhesion of primer is good in wet surface. NISHU Waterborne Epoxy Primer is applied for floor surface of average reinforced concrete such as: warehouse; garage; parking area; food processing factory; car assembly factory; electronic component assembly factory; laboratory; floor of culture and sport centers; floor of department, office, hospital, surface of concrete in the tunnel. This product is non – poisonous, safe for health and environment. NISHU Waterborne Epoxy Primer is produced under USA system of standards ASTM and controlled under International Quality Management System ISO 9001:2008.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

- Sử dụng dung môi là nước sạch.

- Hầu như không mùi.

- Hàm lượng hợp nhất bay hơi(VOC) thấp.

- Bám dính tuyệt vời.

- Thẩm thấu sau vào bề mặt và tạo kết dính các thành phần bề mặt.

- An toàn thi công.

- Kháng dung môi, hoá chất, nước và alkali.

Basic specifications:

-          Solvent is fresh water

-          Virtually odorless

-          Low content of volatile organic compound.

-          Excellent adhesion.

-          Deep osmosis and adhesion of surface components.

-          Construction safety.

-          Solvent resistance, chemicals, water and alkali.

- Sơn phủ NISHU Waterborne Epoxy Finish:

NISHU Waterborne Epoxy Finish là hệ sơn phủ gốc nước 02 thành phần, bám dính hoàn hảo trên bề mặt bê tông. NISHU Waterborne Epoxy Finish được ứng dụng cho các bề mặt sàn bê tông chịu lực trung bình như: Kho hàng; Gara ôtô, bãi đậu xe; Nhà máy chế biến thực phẩm, đồ uống; Nhà xưởng lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử; Phòng thí nghiệm; Sàn các Trung tâm văn hóa, thể thao; Sàn nhà ở, văn phòng, bệnh viện; Bề mặt bê tông đường hầm,... Sản phẩm không độc hại, an toàn đối với sức khỏe và môi trường .Sản phẩm được sản xuất theo Hệ thống Tiêu chuẩn Mỹ ASTM và được kiểm soát bởi Hệ thống Quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008.

- NISHU Waterborne Epoxy Finish:

NISHU Waterborne Epoxy Finish is 2 - component water – based primer, which has perfect adhesion on the surface of concrete. NISHU Waterborne Epoxy Finish is applied for floor surface of average reinforced concrete such as: warehouse; garage; parking area; food and drink processing factory; car assembly factory; electronic component assembly factory; laboratory; floor of culture and sport centers; floor of department, office, hospital, surface of concrete in the tunnel… This product is non – poisonous, safe for health and environment. NISHU Waterborne Epoxy Primer is produced under USA system of standards ASTM and controlled under International Quality Management System ISO 9001:2008.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

- Sử dụng dung môi là nước sạch.
- Hầu như không mùì.
- Hàm lượng hợp chất bay hơi(VOC) thấp.
- Bám dính tuyệt vời.
- Độ bền cao.
- An toàn khi thi công.
- Kháng bẩn.
- Kháng dung môi, hoá chất, nước và alkali.

Basic specifications:

-          Solvent is fresh water

-          Virtually odorless

-          Low content of volatile organic compound.

-          Excellent adhesion.

-          High durability.

-          Safety in construction.

-          Stain resistance.

-          Solvent resistance, chemicals, water and alkali.

III. Các điều kiện khác theo báo giá:

1. Giá trên đã bao gồm che chắn công trình, vận chuyển rác thải, và bả vá nền bị hỏng.

2. Địa điểm thi công: KCN Quang Minh – Mê Linh – TP. Hà Nội.

3. Đơn giá trên không bao gồm kẻ vẽ hành lang, kẻ vẽ các ô kỹ thuật.

4. Thời gian thực hiện thi công và hoàn thiện công trình: 05 ngày đêm kể từ ngày bắt đầu thi công.

5. Diện tích sơn sàn được tính chi tiết và cụ thể trong biên bản nghiệm thu diện tích và biên bản nghiệm thu tổng thể công trình.

6. Báo giá trên có hiệu lực thực hiện đến hết ngày:

7. Bảo hành 01 năm cho tổng thể hạng mục công trình, bảo hành phần sơn theo nhà sản xuất.

8. Các điều kiện khác: Được hai bên thoả thuận cụ thể và chi tiết trong hợp đồng.

9. Điều kiện thanh toán:

Đợt 1: Tạm ứng 60% sau khi hợp đồng được hai bên ký kết và vật tư được bên B tập kết tại chân công trình.

Đợt 2: Tạm ứng tiếp 30% sau khi Bên B hoàn thiện xong 90%(tương đương với 1500 m2) hạng mục thi công của công trình.

Đợt 3: Thanh toán toàn bộ giá trị thực tế theo bản nghiệm thu sau khi Bên B hoàn thiện các hạng mục thi công theo hợp đồng.

III. Other terms accompanying with quotation:

  1. The price above includes construction protection, transportation of waste, and coverage of damaged floor.
  2. Execution place: Quang Minh industrial zone – Me Linh  - Hanoi
  3. The price above excludes painting for corridor, technical sections.
  4. Time for executing and completing construction: 05 days and nights since first day of working.
  5. Square for floor painting is described in minutes on the sԛuare inspection and minute of general construction inspection.
  6. Qotation above valids until.
  7. Warranty within 01 year for general category of construction, warranty for painted part according to the manufacturer.
  8. Other terms: both parties specifically agree in the contract.
  9. Term of payment

Phrase 1: Advance payment of 60 % after both parties sign the contract and material is gathered at work by Party B.

Phrase 2: Next advance payment of 30 % after Party B has finished 90 % execution category of construction (equal to 1,500 m2).

Phrase 3: total payment of actual value under minute of inspection after Party B finishes execution category according to the contract.

VI. Các yêu cầu chính về thi công:

- Kiểm tra kỹ vật liệu trước khi đưa vào thi công.

- Kiểm tra độ phẳng và độ khô của sàn.

- Kiểm tra độ phẳng của hệ sàn sau khi bả giáp.

- Kiểm tra độ bám dính của hệ sơn lót và hệ sơn phủ.

- Đảm bảo che chắn tốt trong quá trình thi công.

- Đảm bảo đồng nhất về màu sắc sau khi hoàn thiện công trình.

- Đảm bảo thời gian khô từ 1-3 tiếng. Thời gian đưa vào sử dụng từ 3-5 ngày sau khi hoàn thành.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Tuân thủ mọi nội quy của công trường.

- Giữ gìn vệ sinh chung của toàn bộ công trường.

VI. Main requirements of execution:

-          Carefully check materials before working.

-          Check flatness and dryness of floor.

-          Check flatness of floor after creating abrasive.

-          Check adhesion of primer and finish paint.

-          Assure good protection during process of execution.

-          Assure uniform of colors after finishing works.

-          Assure time for drying from 1 to 3 hours. Time for taking in use from 3 to 5 days after finishing.

-          Assure absolute labor safety during process of execution.

-          Abide by all rules at works.

-          Keep the general hygiene of whole work.

Sincerely thanks and best regards!

 

Recipients:

-         Administration department T .L.H THAI DUONG., JSC

-         Technique department

-         Execution department

-         Design department

 

Bài viết liên quan


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây